عزرائیل

هر سوالی که داری هر کسی که میخوای بمیره
اسمش بنویس
دوست داری بدونی کی میمیری
من (عزرائیل ) پاسخگو هستمپیامهای دیگران

نوید : کی میای

کی میای منو بکشی عزیزم؟پیامهای دیگران

عزراییل : جواب نوید

به زودی، دقیقشو بخوای سی سال و هفت روز دیگه از همین امروز شروع کن به شمارش معکوسپیامهای دیگران

fsm : من کی میمیرم

من کی میمیرمپیامهای دیگران

عزراییل : fsm جواب

عزیزم عمرت متاسفانه طولانیه ولی اگه بخوای میتونم کمش کنم

بازدید از این صفحه 25643